Kultura i edukacja

Publiczna Biblioteka Miejskastrona www
ul. A. Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4578 021 – 025

Rydułtowskie Centrum Kulturystrona www
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4537 537

Państwowe Ognisko Plastyczne
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora
ul. A. Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy
tel (032) 4577 401

Ognisko Pracy Pozaszkolnejstrona www
ul. A. Mickiewicza 15
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4576 892

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Publiczne Przedszkole Nr 1 strona www
ul. Podleśna 6c
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4578 056

Publiczne Przedszkole Nr 5
ul. Raciborska 216
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 7294 652

Publiczne Przedszkole Nr 6
Osiedle Orłowiec 39
44-280 Rydułtowy
tel.(032) 4577 505

Publiczne Przedszkole Nr 7
Osiedle Orłowiec 37
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4577 207

Publiczne Przedszkole Nr 8
ul. Radoszowska 3
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4577 336

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1strona www
ul. Kolbego 5
44-280 Rydułtowy
tel.(032) 4578 452

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Raciborska 270
44-280 Rydułtowy
tel.(032) 4577 035

Szkoła Podstawowa Nr 3strona www
ul. Radoszowska 3
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4577 322

GIMNAZJA

Gimnazjum Nr 1strona www
ul. Strzelców Bytomskich 13
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4578 115

Gimnazjum Nr 2strona www
ul. Raciborska 270
44-280 Rydułtowy
tel. (032) 4530 108

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1strona www
ul. Skalna 1
44-280 Rydułtowy
tel. (0-32) 4578 360

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2strona www
ul. Obywatelska 30
44-280 Rydułtowy
tel. (0-32) 4579 090