Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

 • Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Straż Pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Straż Miejska: 986
 • Pogotowie Gazowe: 992
 • Pogotowie Energetyczne: 991
 • Pogotowie Wodno – kanalizacyjne: 994
 • Pogotowie Ciepłownicze: 993
 • Numer alarmowy z telefonu komórkowego: 112
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR: 0 601 100 100

Telefony informacyjne:

 • Informacja o numerach miejscowych: 913
 • Informacja o numerach zamiejscowych: 912
 • Zegarynka: 92 26
 • Centrum Informacji Turystycznej: 94 86
 • Ogólnopolska Pomoc Drogowa: 96 37
 • Informacja o komunikacji kolejowej PKP: 94 36
 • Informacja autobusowa krajowa PPKS: 94 33
 • Informacja celna: 811 01 28
 • Informacja o zagubionych i znalezionych zwierzętach: 839 64 80

Telefony zaufania:

 • Pomarańczowa Linia, dla Osób z Problemem Alkoholowym
  tel: 0 800 140 068
 • Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  tel: 0 800 120 002
 • Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
  tel: 0 801 199 990
 • Telefon Ogólnopolski ds. AIDS
  tel: 958
 • Młodzieżowy Telefon Zaufania
  tel: 988