Historia

Historia Rydułtów

Historia w datach:

 • 1228 – pierwsza wzmianka o Rydułtowach (spis wsi Księstwa Raciborskiego)
 • 1788 – odkrycie pierwszych pokładów węgla
 • 1792 – uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Hoym” („Igancy”)
 • 1803 – uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Wilhelm” zamkniętej w 1806 r. I uruchomionej ponownie w 1820 r. pod nazwą „Julia”
 • 1806 – uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Charlotte”
 • 1823-1824 – budowa pierwszej szkoły tzw. „organistówki”
 • 1843 – uruchomienie Kopalni Węgla Kamiennego „Leo”, do której w 1856 roku dołączono kopalnię „Julia”
 • 1853-1858 – budowa linii kolejowej Nędza – Mikołów wraz z tunelem dł. 727 m
 • 1874 – ukończenie budowy szkoły w Radoszowach
 • 1890 – powstanie przy kopalni „Charlotte” cegielni (późniejsza „Wolność”)
 • 1895-1896 – budowa kościoła p.w. św. Jerzego w miejscu drewnianego z 1703 r.
 • 1898 – powstanie cegielni Herzera
 • 1898-1900 – budowa szpitala – Spółka Bracka poddanego rozbudowie w 1911 r.
 • 1901 – budowa pierwszej murowanej szkoły – teraz obecnie SP nr 4
 • 1902 – budowa Urzędu Pocztowego
 • 1906 – budowa budynku dawnej wagi drobnicowej – od 1986 r. Izba Pamięci KWK „Rydułtowy”
 • 1908 – powstanie Chóru „Cecylia”
 • 1909 – budowa wodociągu miejskiego
 • 1910 – zakończenie budowy klasztoru Sióstr Służebniczek Panny Maryi z Poręby
 • 1913 – podłączenie Rydułtów do sieci elektrycznej
 • 1922 – budowa Pomnika ku czci powstańców śląskich, który został odbudowany w 1946 r.
 • 1922 – budowa kościoła p.w. św. Jacka
 • 1926 – połączenie samodzielnych gmin: Rydułtowy Dolne i Górne, Orłowiec, Radoszowy Górne i Dolne i Kolonia Buńczowiec w jedną gminę Rydułtowy
 • 1929-1931 – budowa budynku Ratusza, obecny Urząd Miasta
 • 1935-1937 – budowa szkoły – obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 • 26.03.1945 – wyzwolenie Rudułtów
 • 1945 – powstanie Ogniska Plastycznego – założonego przez Ludwika Konarzewskiego – Seniora
 • 1.01.1946 – przyłączenie do Rydułtów gminy Pietrzkowice
 • 1947 – przyłączenie do Rydułtów kolonii Nalas wcześniej należącej do gminy Krzyżkowice
 • 1948 – uruchomienie biblioteki gminnej
 • 1.01.1951 – uzyskanie praw miejskich
 • 1975 – włączenie Rydułtów do Wodzisławia Śl.
 • 1.01.1992 – odzyskanie statusu samodzielnego miasta

Etymologia nazwy:

Rudolphi Villa to nazwa wsi Księstwa Raciborskiego znajdująca się w księgach arcybiskupa wrocławskiego pochodzących z 1228 roku. Nazwa Rydułtowy prawdopodobnie pochodzi od pierwszego właściciela, feudała o imieniu Rudolf, jest to nazwa dzierżawcza. Cytat z roku 1300, z dokumentu kodeksu dyplomatycznego Śląska właśnie takie pochodzenie nazwy sugeruje: „In villa Rudolphi sunt XXX mansi solventes fertones” – „we wsi Rudolfa 30 łanów uiszczających ćwierć grzywny”.

Zmiany nazwy miasta na przestrzeni wieków:

 • 1228 r. Rudolphi villa
 • 1355 r. z Rudosdorf
 • 1453 r. z Rynolticz
 • 1481 r. von Rynolticz
 • 1531 r. Rynoltowitze
 • 1581 r. Rudosdorf
 • 1614 r. Rudoltowi
 • 1652 r. Rudoltow, Rudultow
 • 1679 r. Rydoltow, Rydultow
 • 1687 r. Rudoltow
 • 1745 r. Ridultow
 • 1784 r. Ridultau
 • 1830 r. Nieder Ridultau, Ober Ridultau, Ridultow
 • 1845 r. Nieder Ridultau, Dolny Rydultów, Ober Ridultau, Wierzchni Rydułtów
 • 1861 r. Nieder Ridultau, Ober Ridultau

Zmiany nazwy największej dzielnicy miasta – Radoszów:

 • 1228 r. Radosevici
 • 1288 r. Radoscow
 • 1300 r. Rastow
 • 1316 r. Raddoscow
 • 1437 r. Radussuow
 • 1531 r. Radoschow
 • 1614 r. Radossow, Radessow
 • 1745 r. Radoschau
 • 1830 r. Nieder Radoschau, Ober Radoschau, Königlich Radoschau, Radoszow
 • 1845 r. Nieder Radoschau, Ober Radoschau, Königlich Radoschau, Radoszów

W XX wieku dodano końcówkę -owy.

XX wiek

W wyniku połączenia samodzielnych gmin: Rydułtów Górnych, Rydułtów Dolnych, Radoszów Górnych i Radoszów Wielkich z dniem 20 października 1926 roku Rydułtowy stały się gminą. Gmina Pietrzkowice została przyłączona 1 stycznia 1946 r. W 1947 przyłączono kolonię Nalas należącą uprzednio do gminy Krzyżkowice. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 listopada 1950 r., Rydułtowy w 1951 r. uzyskały, prawa miejskie. 25 lat po tym wydarzeniu na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych, stały się jedną z dzielnic Wodzisławia Śląskiego, ustawa weszła w życie 1 czerwca 1975 r. 1 stycznia 1992 r. Rydułtowy odzyskały prawa miejskie.

 

Niektóre teksty i materiały znajdujące się na tej stronie powstały w oparciu o zamieszczone na stronie Wikipedii teksty, objęte licencją GNU FDL, książkę Aleksandry Matuszczyk-Kotulskiej pt. „Rydułtowy Zarys Dziejów” lub stronę internetową www.rydultowy.pl.