Organizacje i instytucje

Chór „Lira”
ul. Księdza Bolesława Szyszki
tel. 457 80 61

Grupa Amatorów Plastyków „Konar”
ul. Adama Mickiewicza 15
tel. 457 95 20

Kabaret „To-nie-my”strona www
tel. 692 151 805

Klub Skatowy „Herkules”
ul. Adama Mickiewicza 8 c
tel. 457 85 07

Klub Skatowy „Karlusek”
tel. 457 77 00

Klub Przyjaciół „Nowsi”
ul. Radoszowska 3
tel. 457 73 22

Klub Emeryta przy KWK „Rydułtowy”
ul. Adama Mickiewicza 15
tel. 729 44 10

Klub Seniora przy SiTG KWK „Rydułtowy”
ul. Leona
tel. 72946 94

Koło Gospodyń Wiejskich Radoszowy
Radoszowy
tel. 457 77 43 lub 457 73 22

Klub Absolwenta „Brzask”
ul. Obywatelska 50

Ochotnicza Straż Pożarna – Rydułtowy
ul. Romualda Traugutta 220
tel. 457 86 50

Ochotnicza Straż Pożarna – „Radoszowy”
ul. Radoszowska 35
tel. 457 74 08

Orkiestra Dęta KWK „Rydułtowy”
ul. Adama Mickiewicza 15
tel. 729 44 14

Polskie Towarzystwo Lekarskie
ul. Plebiscytowa 47
tel. 457 80 41 (43) wew. 279, 216

Polskie Związki Hodowców Gołębi Pocztowych
oddział Rydułtowy ul. Raciborska

Polski Związek Wędkarski
ul. Barbary (stuczek)

Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Katolików Świeckich
ul Plebiscytowa 2
tel. 457 84 28

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „Cecylia”
ul. Plebiscytowa 37
tel. 457 85 44

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego
Koło Rydułtowy ul. Generała
tel. 457 92 08

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
ul. Plebiscytowa 37
tel. 457 84 27

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 5
tel. 457 83 05

Stowarzyszenie Diabetyków
ul. Ofiar Terroru 36
tel. 457 80 09

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia i Środowiska „Viva-Med.”
ul. Plebiscytowa 47
tel. 457 80 41

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Radoszowik”
ul. Świętego Jacka

Stowarzyszenie „Nasz Śląsk”
ul. Ligonia 5
tel. 457 69 21

Towarzystwo Miłośników Rydułtów
ul. Ofiar Terroru 25
tel. 457 85 58

Zespół Taneczny „Sukces” Przy Orkiestrze Dętej
ul. Adama Mickiewicza 15
tel. 729 44 14

Związek Harcerstwa Polskiego Drużyna „Wolne Plemię”
ul. Maksymiliana Kolbe 5, przy Szkole Podstawowej Nr 1
102 Drużyna Harcerska „Tańczące Rekiny” ul. Raciborska 270

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 37