Przydatne telefony

Komisariat Policji
ul. Raciborska 369
tel. 457 70 31

Straż Miejska
ul. Jagielońska 33
tel. 457 81 39

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
ul. Traugutta 288
tel. 457 80 88, 457 86 75

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy”
ul. Leona
tel. 457 70 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec
ul. Mickiewicza 21
tel. 729 46 60
Ciepłownia „Rydułtowy”
ul. Mickiewicza 21
tel. 729 44 28

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Raciborska 150
tel. 457 70 97

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plebiscytowa 37
tel. 457 84 27

Miejski Ośrodek Dyspozycyjny
ul. Traugutta 288
tel. 457 86 50

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Raciborska 369
tel. 457 73 10