Miasta partnerskie

Oświata kultura i sport jak też współdziałanie samorządowców to płaszczyzny szerokiej współpracy z partnerskimi miastami, do których należą:

1. Miasto czeskie Orlova (od 1993 r. Umowa podpisana 14.03.1995 r.)

Przedmiotem współpracy jest:

  • działalność kulturalno – sportowa,
  • współdziałanie administracji samorządowej – wymiana doświadczeń
  • współdziałanie jednostek oświatowych

Orlova
ul.Osvobozeni 796
735 14 Orlova – Lutyne
Czechy
www.mesto-orlova.cz

2. Miasto duńskie Hvidovre (od 1994 r. Umowa podpisana 14.09.1995 r.)

Przedmiotem współpracy jest:

  • praca z młodzieżą – wymiana grup młodzieżowych
  • współdziałanie szkół i organizacji młodzieżowych
  • działalność kulturalna
  • działalność informacyjna o zaprzyjaźnionym mieście
  • współdziałanie administracji samorządowej – wymian doświadczeń szczególnie w zakresie ekologii, gospodarki komunalnej, budownictwa komunalnego.

Hvidovre

ul.Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Dania
www.hvidovre.dk

 3. Miasto niemieckie Recken

Reken

Gemeinde Reken
Postfach 11 51
48728 Reken

Niemcy

www.reken.de