Zabytki i ciekawostki

Zespół Budynków Szpitala Miejskiego

przy ulicy Plebiscytowej. Obiekt powstał na zlecenie Spółki Brackiej. Zespół składa się z trzech pawilonów wzniesionych w latach 1898-1914 w stylu wczesnego modernizmu. Od strony urbanistycznej kompleks tworzy harmonijnie powiązaną zabudowę. Pawilon główny to budynek trójkondygnacyjny z poddaszem, założony pierwotnie na planie litery L. Ciekawa elewacja wschodnia z pięcioosiowym ryzalitem i balkonem w trzeciej kondygnacji. Pozostałe dwa pawilony to budynki wolno stojące o zwartej bryle, dwukondygnacyjne z poddaszami. Zespół jako unikalny a skali regionu i kraju został wpisany do rejestry zabytków.

Budynek Wagi

przy ulicy Leona na terenie KWK „Rydułtowy”. Budynek wagi drobnicowej powstał około 1906 roku. Jest reprezentatywnym przykładem architektury przemysłowej początku XX wieku. Budynek założony na rzucie prostokąta, murowany z cegły klinkierowej, pięcioosiowy, kryty dachem zespolonym. Ciekawa elewacja frontowa: dwie jednoosiowe bramy przejazdowe po stronie zewnętrznej i trójosiowa portiernia pośrodku. W budynku mieści się obecnie izba pamięci, w której zgromadzono sporo unikalnych eksponatów poświęconych górnictwu. Warta polecenia jest kolekcja lampek górniczych. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Kościół Parafialny Pod Wezwaniem św. Jerzego.

Kościół wybudowano w latach 1894-1896. Neogotycka bryła kościoła została założona na planie krzyża łacińskiego, ze zbliżoną do kwadratu, trójnawową nawą, transeptem o ramionach zamkniętych trójbocznie oraz niewielkim pięciobocznym prezbiterium, otoczonym wieńcem wielobocznych pomieszczeń.

Krzyż Pokutny przy Kościele św. Jerzego.

Krzyż dwuramienny wykuty w kamieniu o wysokości 160 cm. Prawe górne ramię odłamane. Na płaszczyźnie czołowej wyryty znak krzyża powiązany z literami. Krzyż powstał w 1628 r. Obecnie krzyż osadzony jest na kopczyku kwiatowym w obrębie obejścia kościoła.

Krzyż Pokutny przy ul. Raciborskiej.

Krzyż prosty wykuty w kamieniu o wysokości 100 cm. Na płaszczyźnie czołowej wyryty znak krzyża i niezidentyfikowane litery w dwóch rzędach. Krzyż powstał w XVI wieku. Obecnie krzyż znajduje się na terenie prywatnej posesji.

Hałda Szarlota 

najwyższa hałda stożkowa w Europie 134 m.

„Skałka”

rejon ulicy Skalnej. Stanowisko Dokumentacyjne Przyrody Nieożywionej. Jest to interesująca forma geologiczna reprezentująca piaskowe paralityczne należące do warstw porębskich.

„Starodrzew”

19 szt. Drzew chronionych prawnie, w tym: buk pospolity, wierzby kruche, wierzby drobnolistne, dąb szypułkowy, wierzba biała, jesion wyniosły i klon pospolity. Okazy wierzb znajdują się m.in. na działce pana Chorążyczewskiego przy ulicy Podleśnej 21 (grubość pni 4,2 m i 5,2 m ).

Izba Tradycji Śląskiej

w całości wyposażona i urządzona przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego. Mieści się przy ulicy Ofiar Terroru obok dawnego kina i można tam wiele interesujących, dawno zapomnianych sprzętów, druki, mapy itp.

„Tunel”

wybudowany w latach 1853-1858 pod „Rydułtowską górą” najdłuższy w województwie śląskim – 727 m.

Obelisk

wzniesiony dla upamiętnienia wybuchu I powstania śląskiego oraz 20 rocznicy najazdu hitlerowskiego na Polskę. Obelisk powstał w 1958 roku, w miejscu gdzie 18,08.1919 r. poległ powstaniec Jerzy Dembczyk. Obelisk znajduje się na tunelu kolejowym w pobliżu ulicy Raciborskiej w kierunku na Czernicę.

Obelisk Walki i Zwycięstwa

przy ulicy Ofiar Terroru , wzniesiony w roku 1971 jako hołd dla tych którzy polegli w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne.

Tablica Pamiątkowa

usytuowana przy ulicy Ofiar Terroru, powstała 09.05.1975 r. ku czci ofiar filii Obozu Oświęcimskiego w Rydułtowach.

Izba Pamięci KWK „Rydułtowy”

powstała w 1986 r. Mieści się w zabytkach budynku dawnej wagi drobnicowej (widnieje w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Przemysłowych). Mieści się w niej wiele ciekawych historycznie dokumentów i przedmiotów świadczących o tradycji i historii grodu i kopalni; ul. Leona

Pomnik Na Cmentarzu przy Parafii Św. Jerzego

wzniesiony w latach 1921-1922 przez powstańców śląskich dla uczczenia towarzyszy walk. Zniszczony przez okupanta podczas II wojny światowej, odbudowany w 1949 roku.

Pomnik Na Cmentarzu Parafii Św. Jerzego

wzniesiony w 1949 roku dla uczczenia śmierci 5 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej w miejscowości Głożyny.