Wybory Samorządowe

Wyniki Wyborów Samorządowych na Burmistrza i do Rady Miasta w 2010 roku

Burmistrz miasta Rydułtowy:

1. Kornelia Newy – 73.15%
2. Marek Wystyrk – 26.85%

Radni wybrani do Rady Miasta:

– Majewski Zbigniew Marian 86 głosów
– Sładek Stefan 264  głosów
– Meslik Adam Jan 64  głosów
– Baron Barbara 140  głosów
– Koźlik Wojciech 158  głosów
– Hajduk Henryk Paweł 144  głosów
– Pierchała Michał Jan 179  głosów
– Strzelec Andrzej 114  głosów
– Niesporek Henryk Józef 74  głosów
– Wojciechowska Barbara Maria 392  głosów
– Sojka Piotr 161  głosów
– Urbisz Anna 88  głosów
– Maćkowska Danuta Zofia 72  głosów
– Wróblewski Jerzy Andrzej 148  głosów
– Woźnica Regina 104  głosów
– Wystyrk Marek Krzysztof 125  głosów
– Szurek Zbigniew Jacek 114  głosów
– Szwan Lucjan Stefan 235  głosów
– Panic Franciszek Jan 205  głosów
– Jenczmionka Józef Jan 105  głosów
– Pawłowicz Barbara Krystyna 85 głosów

 

Wyniki Wyborów Samorządowych na Burmistrza i do Rady Miasta w 2006 roku

Burmistrz miasta Rydułtowy – 1 tura wyborów:

1. Henryk Hajduk – 2117 (27,43 %)
2. Kornelia Newy – 1875 (24,29 %)

3. Alfred Sikora – 1539 (19,94 %)
4. Grzegorz Dziewior – 1503 (19,47 %)
5. Ryszard Zawisz – 529 (6,85 %)
6. Janina Krawczyńska – 154 (1,99 %)

W wyborach na Burmistrza Rydułtów oddano 7717 ważnych głosów. W drugiej turze wyborów – 26 listopada 2006 roku – o fotel Burmistrza będą walczyć Henryk Hajduk i Kornelia Newy.

Burmistrz miasta Rydułtowy – 2 tura wyborów:

Henryk Hajduk – 2326 ( 44,91% )
Kornelia Newy – 2853 ( 55,09% )

 

Wyniki wyborów do Rady Miasta, nowi Radni Rydułtów:

Okręg 1:

BARON Barbara
BUGLA Marek
HAJDUK Henryk
KOŹLIK Wojciech
PIERCHAŁA Michał Jan
SEEMANN Michał Krzysztof
SŁADEK Stefan
STRZELEC Andrzej

Okręg 2:

HAJTO Urszula Jadwiga
KOSOWSKI Bogumił Stanisław
NEWY Kornelia Anna
SOJKA Piotr
WARŁO Rudolf
WOJCIECHOWSKA Barbara Maria

Okręg 3:

JENCZMIONKA Józef Jan
MITRENGA Piotr Jan
PANIC Franciszek Jan
SZUREK Zbigniew Jacek
SZWAN Lucjan Stefan
WIECZOREK Olgierd Tadeusz
WOJTASZEK Henryk