Mistrzostwa Miasta Rydułtowy Piątek Piłkarskich 2008

RYDUŁTOWY
30.08.2008 r.
godz. 9:00

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1

PROGRAM:

Kategoria 1 – chłopcy rocznik 1995 i młodsi (szkoły podstawowe)
Kategoria 2 – chłopcy rocznik 1994 – 1992 (gimnazja)
Kategoria 3 – open (dla wszystkich chętnych)

ZGŁOSZENIA do czwartku 28.08.2008 r.

Dodatkowe informacje: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy, tel.: 032 45 37 538

REGULAMIN:

ORGANIZATOR:

Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – kierownik zawodów: Dariusz Badura

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

30.08.2008 r. godz.9:00 – boisko przy SP 1 w Rydułtowach (kategoria OPEN ok. godz. 14:00)

KATEGORIE WIEKOWE:

Chłopcy rocznik 1995 r. i młodsi (uczniowie szkół podstawowych)
Chłopcy rocznik 1994 – 1992 (gimnazjaliści)
Kategoria – open (rocznik 1991 i starsi)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Startować mogą wszyscy zgłoszeni w poszczególnych kategoriach wiekowych, każdy zgłoszony musi posiadać dowód tożsamości lub legitymację szkolną oraz w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem rozegrania turnieju w poszczególnych grupach jest zgłoszenie się, co najmniej trzech zespołów w danej kategorii.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zespołów do turnieju należy dokonać osobiście do dnia 28.08.2008 r. (czwartek) do godz. 17:00 w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Raciborska 369 (budynek USC – I piętro) – Michał Kondrot (tel.: 032 45 37 538). Przy zgłoszeniu należy podać dane osobowe zawodników – adres zamieszkania i PESEL.

PODSTAWOWE PRZEPISY:

Obowiązują jednolite stroje sportowe
Czas gry: 2 X 10 min.(może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
Ilość zawodników: czterech w polu + jeden bramkarz (+3 rezerwowych). Zmiany można dokonywać systemem hokejowym po uprzednim zgłoszeniu do sędziego zawodów
system gry: do uzgodnienia w zależności od ilości zgłoszeń
Zabrania się używania obuwia z kołkami metalowymi
Zabrania się zmiany zespołów w trakcie trwania turnieju pod rygorem dyskwalifikacji zespołu
Pozostałe przepisy zgodne z regulaminem PZPN

NAGRODY:

Trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dodatkowo puchary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje oraz ubezpieczenie zawodników.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *