XXII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy

XXII OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

REGULAMIN IMPREZY

ORGANIZATOR:

 • Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – kierownik biegu: Michał Kondrot
 • Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus”

TERMIN I MIEJSCE:

31.08.2014 r. (niedziela) godz. 16:00
Stadion KS „Naprzód” Rydułtowy oraz ulice miasta.

PROGRAM:

1. K/M – 200 m – bieg przedszkolaka – rocznik 2008 i młodsi
2. K/M – 400 m – bieg dzieci młodszych – rocznik 2006 – 2007
3. K – 600 m/M – 800 m – bieg dzieci – rocznik 2004– 2005
4. K – 600 m/M – 800 m – bieg dzieci starszych – rocznik 2002 – 2003
5. 800 m dziewcząt (młodziczki) – rocznik 1999 – 2001
6. 1000 m chłopców (młodzicy) – rocznik 1999 – 2001
7. 4200 m – BIEG GŁÓWNY kobiet i mężczyzn /godz. 17:00/
W biegu głównym wprowadzono dodatkowe kategorie wiekowe wśród mężczyzn:
M1 – 16-29 lat (rocznik 1998-1985)
M2 – 30-39 lat (rocznik 1984-1975)
M3 – 40-49 lat (rocznik 1974-1965)
M4 – 50-59 lat (rocznik 1964-1955)
M5 – 60 lat i starsi (rocznik 1954 i starsi)
W biegu głównym wśród kobiet nie wprowadza siędodatkowych kategorii wiekowych.

ZGŁOSZENIA:

Imienne zgłoszenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość, należy składać  w  dniu  zawodów  w  biurze  zawodów  w  godz.  14:00  –  15:30.  Osoby,  które  zgłoszą  się po wyznaczonej godzinie lub bez wymaganych dokumentów mogąnie zostaćdopuszczone do zawodów.
Biuro zawodów oraz szatnie znajdowaćsiębędąw budynku KS „Naprzód” przy ul. Bema 126c.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do  startu  dopuszczeni  zostaną  wszyscy  zgłoszeni,  posiadający  dobry  stan  zdrowia,  co  zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

NAGRODY:

Bieg główny mężczyzn:
1m. – 400,00 zł
2m. – 300,00 zł
3m. – 200,00 zł
Kategorie wiekowe M1 – M5
1m. – 150,00 zł
2m. – 100,00 zł
3m. – 50,00 zł
Kategoria najlepszy zawodnik z Rydułtów:
1m. – 300,00 zł
2m. – 200,00 zł
3m. – 100,00 zł
Bieg główny kobiet:
1m. – 400,00 zł
2m. – 300,00 zł
3m. – 200,00 zł
4m. – 150,00 zł
5m. – 100,00 zł
6m. – 50,00 zł
Dla najstarszego zawodnika – 100,00 zł
Uzyskanie  nagrody  w  klasyfikacji  generalnej  w  biegu  głównym  wyklucza  otrzymanie  nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończąbieg otrzymająpamiątkowe medale.
 • Dla najlepszej zawodniczki z Rydułtów w biegu głównym kobiet – upominek.
 • W  biegach  przedszkolaka,  dzieci  młodszych,  dzieci,  dzieci  starszych,  młodziczek  i  młodzików przewidziano  nagrody  rzeczowe  dla  pierwszej  trójki  dziewcząt  i  chłopców  oraz  dla  najlepszego zawodnika/zawodniczki z Rydułtów.
 • Dla najmłodszego uczestnika biegu – upominek.
 • Wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży będzie następować sukcesywnie w trakcie trwania zawodów na stadionie KS Naprzód. Wręczanie nagród w biegu głównym nastąpi ok. godz. 18:00 na głównej scenie Dni Rydułtów na terenach rekreacyjnych przy KS „Naprzód”.

FINANSOWANIE:

Koszty przyjazdu pokrywająuczestnicy, koszty organizacyjne ponosi organizator. Opłata startowa w biegu
głównym kobiet i mężczyzn wynosi 10,00 zł, a dla mieszkańców Rydułtów 1,00 zł. W pozostałych biegach
opłaty startowej nie pobiera się.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘUCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Zawodnicy mająobowiązek poruszania siętylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
 2. Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu.
 3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych dolegliwości zdrowotnych zawodnik jest zobowiązanydo zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną lub wóz techniczny, który porusza się za ostatnim zawodnikiem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Noclegi we własnym zakresie:  Hotel „Górnik” w Pszowie tel: 32 455 89 57, „Szarlota” w Rydułtowach tel: 32 459 01 65
 2. Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  oraz  drobny  poczęstunek,  a  w  biegu  głównym  kobiet i mężczyzn dodatkowo ciepły posiłek.
 3. Pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 4. Bieg odbędzie siębez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Za  ubezpieczenie  zawodników  odpowiadają  zgłaszające  organizacje  i  kluby,  a  w  przypadku osób niezrzeszonych – osoby zgłaszające.
 6. Biegowi towarzyszyćbędąimprezy artystyczne związane z obchodami XXII Dni Rydułtów.

You may also like...

2 komentarze

 1. wyniki pisze:

  Gdzie się znajdują wszystkie wyniki z biegów ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *