Przetarg na sprzedaż nieruchomości RPP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻNYCH NA TERENIE STREFY ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie 4 nieruchomości położonych na terenie „Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. Marcina Strzody w Rydułtowach”.

Teren położony pomiędzy ul. Strzody, a granicą z miastem Radlin, którą stanowi ulica Głożyńska. Od strony północnej ograniczony doliną cieku, zaś od strony wschodniej terenami leśnymi.

Elementy uzbrojenia terenu:
sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie),
sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie),
– sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),
– infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie),
– przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,
– parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu.

Inne udogodnienia:

płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 30 września br. od godz. 9:00 do 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 150 pok. 8.

– Działka nr 3609/169 o powierzchni 0,4735 ha; cena wywoławcza wynosi 298 tys. zł netto; wadium 14 900 zł; godzina przetargu: 9:00;

– Działka nr 3610/168 o powierzchni 0,3450 ha; cena wywoławcza wynosi 217 tys. zł netto; wadium 10 850 zł; godzina przetargu: 10:00;

– Działka nr 3613/168 o powierzchni 0,3893 ha; cena wywoławcza wynosi 245 tys. zł netto; wadium 12 250 zł, godzina przetargu: 11:00;

– Działka nr 3615/168 o powierzchni 0,3447 ha; cena wywoławcza wynosi 217 tys. zł netto; wadium 10 850 zł; godzina przetargu: 12:00

Powyższe nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej nr KW 58717 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Przeznaczenie nieruchomości: działalność produkcyjno-usługowa.

Wadium wnosi się w kasie firmy lub przelewem na konto nr:
48 8468 0000 0010 0045 4702 0001.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w siedzibie spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o., co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Regulamin zbywania dostępny jest na stronie internetowej: www.rpp.rydultowy.pl lub w siedzibie Spółki.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *