Relacja ze spotkania przedsiębiorców

23 stycznia 2008 roku, w sali konferencyjnej hotelu „Gościnny Dom” odbyło się kolejne spotkanie rydułtowskich przedsiębiorców oraz władz samorządowych Rydułtów.

Tematem rozmów była zapowiadana pod koniec 2007 roku prezentacja możliwości rozwoju działalności gospodarczej z wykorzystaniem kontaktów Rydułtów z miastem Orlova w Republice Czeskiej.

Oprócz przedsiębiorców, zastępcy burmistrza Rydułtów – Henryka Hajduka i prezesa spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości – Krzysztofa Kisiel, na środowym spotkaniu obecni byli przedsiębiorcy z Republiki Czeskiej: Petr Polednik, Tadeas Czudek oraz Pan Josef Tobola, który posiada bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu gospodarczej (i nie tylko) współpracy transgranicznej.

Na miejscu obecny był również reporter z radia „Vanessa” który przeprowadził wywiad z naszymi czeskimi gośćmi.

Burmistrz Hajduk, po przywitaniu wszystkich licznie przybyłych przedsiębiorców z Polski i Czech wyraził nadzieję, że współpraca partnerskich miast Rydułtowy i Orlova rozciągnie się również na płaszczyznę biznesową. Następnie głos zabrał prezes spółki RPP Krzysztof Kisiel, który w skrócie zaprezentował proponowane płaszczyzny współpracy gospodarczej. Wydźwięk tych dwóch wypowiedzi miał na celu przekonanie przybyłych gości, że inicjatywa i określenie kierunków działań zależy od samych zainteresowanych – Urząd Miasta i RPP mogą być jedynie podmiotami realizującymi przedsięwzięcia wynikające z potrzeb lokalnego biznesu.

Następnie rozpoczęła się dyskusja pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Czech. Okazało się, że potrzeb, pytań i pomysłów jest wiele – wiele jest również możliwości wspierania i stymulowania rozwoju lokalnego biznesu poprzez wykorzystanie udogodnień wynikających z położenia Rydułtów w rejonie przygranicznym. Pojawiały się propozycje współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami, zgłoszono potrzeby kadrowe wobec absolwentów szkół czeskich, bardzo duże zainteresowanie wywołały informacje na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem wykazał się Pan Josef Tobola, który biegle władając językiem polskim, poprowadził swoiste szkolenie odpowiadając natychmiast na wszystkie stawiane pytania. Żywy głos w dyskusji brał również Pan Maciej Poręba – obecny na spotkaniu przedstawiciel Fundacji Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „PRO SILESIA”, który jako pracownik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie współpracy transgranicznej.

Niespełna 2 godzinne spotkanie zaowocowało wymianą kontaktów a także utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że zacieśnianie polsko-czeskiej współpracy gospodarczej jest nie tylko nieuniknione, ale również pożądane. Wobec tego padła deklaracja zarówno ze strony zastępcy burmistrza Rydułtów Henryka Hajduka, jak i ze strony prezesa RPP Krzysztofa Kisiel, że poczynione zostaną wszelkie niezbędne kroki do tego, aby formalnie zawarte zostało porozumienie o współpracy gospodarczej polsko-czeskiej. Jednocześnie goście z Republiki Czeskiej wyrazili gotowość do pomocy i współpracy z polskimi partnerami.

Na łamach strony internetowej www.rpp.rydultowy.pl zamieszczane będą bieżące informacje o postępach w realizacji opisanych wyżej planów.

Już dziś zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego o godzinie 19:00.

Miejsce i temat spotkania podamy w późniejszym terminie.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *