Turniej Koszykówki Ulicznej Rydułtowy 2008

RYDUŁTOWY
31.08.2008 r.
godz. 10.00

Boisko przy Gimnazjum nr 1

PROGRAM:

Kategoria 1 – chłopcy rocznik 1994 – 1992 (gimnazja)
Kategoria 2 – open (dla wszystkich chętnych)

ZGŁOSZENIA do czwartku 28.08.2008 r.

Dodatkowe informacje: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy, tel.: 032 45 37 538

REGULAMIN:

ORGANIZATOR:

Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – kierownik zawodów: Bartosz Frątczak

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

31.08.2008 r. godz.10:00 – boisko przy Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach

KATEGORIE WIEKOWE:

Chłopcy rocznik 1994 – 1992 (gimnazja)
Kategoria – open (rocznik 1991 i starsi)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Startować mogą wszyscy zgłoszeni w poszczególnych kategoriach wiekowych, każdy zgłoszony musi posiadać dowód tożsamości lub legitymację szkolną oraz w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem rozegrania turnieju w poszczególnych grupach jest zgłoszenie się, co najmniej trzech zespołów w danej kategorii.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zespołów do turnieju należy dokonać osobiście do dnia 28.08.2008 r. (czwartek) do godz. 17:00 w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Raciborska 369 (budynek USC – I piętro) – Michał Kondrot (tel.: 032 45 37 538). Przy zgłoszeniu należy podać dane osobowe zawodników – adres zamieszkania i PESEL.

PODSTAWOWE PRZEPISY:

grają zespoły trzyosobowe (+dwóch rezerwowych)
czas gry 5 min (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
system gry: do uzgodnienia w zależności od ilości zgłoszeń
przepisy: zgodne z regulaminem koszykówki ulicznej

NAGRODY:

Trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dodatkowo puchary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje oraz ubezpieczenie zawodników.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *